Äkta vara by Mats-Eric Nilsson

By Mats-Eric Nilsson

Vad är det egentligen vi stoppar i oss? Frågan släpper inte taget om de tiotusentals svenskar som läst Den hemlige kocken - det okända fusket med maten på din tallrik, en bok som skakat livsmedelsindustrin i dess grundvalar. Runt middagsbord, i fikarum, på bloggar och i TV-kanalernas debattsoffor talas det som aldrig förr om den fejkade mat som vi varje dag lägger i kundvagnen. Vi konsumenter inser plötsligt att vi är grundlurade av de stora livsmedelskedjornas utbud, rikt på tillsatser males fattigt på råvaror. males vad ska guy då äta, är den givna följdfrågan från den omskakade matkunden. Och hur hittar guy de genuina och oförfalskade livsmedlen? Är majskycklingen verkligen bättre? Finns det någon skinka värd namnet? Varifrån får laxen sin färg och vad innehåller egentligen fiskpinnarna? Svaren på dessa frågor och många fler ger Mats-Eric Nilsson i sin nya bok Äkta vara. Här bjuder han på fler avslöjanden av det utbredda matfusket och tipsar samtidigt om mängder av goda alternativ. Denna shoppingguide är en detaljerad genomgång av two hundred livsmedel och förhoppningen är att den ska få följa med sina läsare ända in i butiken. Dessutom innehåller boken: - Så läser du en innehållsförteckning - Här är de vanligaste tillsatserna - Lär dig att genomskåda reklamspråket ("Naturligt", - "Hemlagat" etc.) - Vägvisare until märkesdjungeln (Krav, Sigill, Nyckelhål etc.) - Så styr butiken dina inköp

Show description

Read Online or Download Äkta vara PDF

Best swedish books

Nextopia

Hur kan grapefruktjuice smaka apelsinjuice? Varför är guy lyckligare före giftermålet än efter? Hur kan iPhone utses until eventually världens bästa telefon innan den nått handeln? Varför satsar filmbranschen på trilogier? Svaret är förväntningar. Förväntningar har också lett until eventually att imorgon blivit viktigare än idag.

Utvecklingspsykologi

I denna introduktionsbok i utvecklingspsykologi beskrivs barns och ungdomars, liksom den vuxna människans, utveckling på ett lättfattligt och instruktivt sätt. Boken tar upp aktuella forskningsrön samt viktiga och ibland kontroversiella frågeställningar. På det utvecklingspsykologiska området har new york kunskap växt fram less than senare år och tidigare rön måste fortlöpande revideras.

Kort om känslor

Uppfanns den romantiska kärleken av medeltida skalder eller ligger den i människans natur? Blir du verkligen lycklig av att vinna på lotteri? Är det möjligt att bygga robotar som har känslor?

Dessa och många andra brännande frågor utforskas i Kort om känslor. Boken är en advisor until eventually de senaste teorierna på området och bygger på bred vetenskaplig forskning, från antropologi och psykologi until neurovetenskap och artificiell intelligens. Boken tar läsaren med på en fascinerande resa rakt in i det mänskliga hjärtat.

Gatukatten Bob

När James Bowen hittade en skadad, röd gatukatt hopkrupen i huset där han nyss fått en träningslägenhet hade han ingen aning om hur stor betydelse katten skulle få i hans liv. James levde ur hand i mun på Londons gator och det sista han behövde var ett husdjur.

Additional info for Äkta vara

Example text

Protokoll brukar justeras, däremot inte minnesanteckningar. ex. från aktiebolags styrelsemöten eller från kommunala nämndmöten, finns det lagar och bestämmelser som reglerar hur dessa ska utformas. ex. för att dokumentera vad som sägs och bestäms i någon form av projektmöte. v. 1 Formalia I alla typer av protokoll och minnesanteckningar måste datum och plats för mötet liksom i de flesta fall de närvarandes namn anges. De frånvarandes namn kan också anges. ex. ordinarie ledamöter med rösträtt och suppleanter utan rösträtt, bör detta anges.

06 56 kan tillfoga kommentarer som redaktörens översättning, min kursivering och liknande. ” ”Det tyska sändebudet påstår [min kursivering] att han fått höra innehål­ let muntligen av kungen”, skrev Stig Hadenius i Expressen i fredags. I vetenskapliga sammanhang korrigeras ibland även tryckfel inom hakparentes, eller lämnas orättade. ], som för läsaren mar­ kerar att källans text är exakt återgiven. Tillägg och kommentarer utanför citatet skrivs inom vanliga bågparenteser. Om citatet har översatts (eller fått en moderniserad språkdräkt för att originaltexten har ett ålderdomligt språk), behöver det ofta inte påpekas; om översättningen däremot kan uttolkas annorlunda än originaltexten i något avseende, bör man direkt efter citatet påpeka att det är en översättning.

1). m. Med citat menas ordagrann återgivning av vad någon skri­vit eller sagt. Ett citat kan bestå av ett enstaka ord eller ett längre avsnitt. Det finns inga regler för hur många citat man får ha i en text, men många citat kan göra en text svårläst. Citat ska dessutom fylla ett syfte. Man bör fundera på om citatet kan utelämnas eller om innehållet i stället kan uttryckas med egna ord. Direkt anföring är återgivning av vad någon yttrat muntligen; innehållet återges direkt, utan berättande mellanhand.

Download PDF sample

Rated 4.17 of 5 – based on 12 votes