1914 by Peter Olausson

By Peter Olausson

Alla känner until mordet på ärkehertig Franz Ferdinand. Många tror att det var den främsta - kanske den enda - orsaken until att första världskriget bröt ut. Andra vet att det visserligen var den utlösande händelsen males att sammanhanget var oerhört mycket mer komplicerat än så. Vad var det egentligen som hände?

Första världskriget hade inte en enda, isolerad och enkel orsak. Det hade en rad orsaker, som sedan 1800-talet utvecklats, delats upp, korsats, förstärkt och försvagat varandra.

Sedan drygt trettio år tillbaka hade ett halvdussin europeiska länder delat upp Afrika mellan sig - det minskade en del spänningar på hemmaplan males byggde upp andra. Värnplikt, kapprustning och en kraftig vapenteknisk utveckling hade gett stormakterna större, bättre och dyrbarare arméer och flottor än någonsin. Efter en mängd konflikter och mindre krig hade stormakterna bildat allianser för att bli mindre sårbara; samtidigt som risken för småkrig minskade, ökade risken för ett storkrig.

Under några intensiva veckor sommaren 1914 kokade en liten grupp män - de viktigaste skulle kunna rymmas i en hiss - ihop en blandning som plötsligt exploderade. Visste de vad de gjorde? Var första världskriget ett misstag eller resultatet av en noga utarbetad plan, var det en droop eller ett krig som väntade på att inträffa?
Denna bok beskriver de mångfasetterade orsakerna until världens viktigaste krig, den värld som utgjorde dess förutsättning och de ledare, generaler och diplomater som fick det att inträffa.

Marked as retail on unique obtain resource.

Show description

Read Online or Download 1914 PDF

Similar swedish books

Nextopia

Hur kan grapefruktjuice smaka apelsinjuice? Varför är guy lyckligare före giftermålet än efter? Hur kan iPhone utses until eventually världens bästa telefon innan den nått handeln? Varför satsar filmbranschen på trilogier? Svaret är förväntningar. Förväntningar har också lett until att imorgon blivit viktigare än idag.

Utvecklingspsykologi

I denna introduktionsbok i utvecklingspsykologi beskrivs barns och ungdomars, liksom den vuxna människans, utveckling på ett lättfattligt och instruktivt sätt. Boken tar upp aktuella forskningsrön samt viktiga och ibland kontroversiella frågeställningar. På det utvecklingspsykologiska området har big apple kunskap växt fram below senare år och tidigare rön måste fortlöpande revideras.

Kort om känslor

Uppfanns den romantiska kärleken av medeltida skalder eller ligger den i människans natur? Blir du verkligen lycklig av att vinna på lotteri? Är det möjligt att bygga robotar som har känslor?

Dessa och många andra brännande frågor utforskas i Kort om känslor. Boken är en advisor until de senaste teorierna på området och bygger på bred vetenskaplig forskning, från antropologi och psykologi until eventually neurovetenskap och artificiell intelligens. Boken tar läsaren med på en fascinerande resa rakt in i det mänskliga hjärtat.

Gatukatten Bob

När James Bowen hittade en skadad, röd gatukatt hopkrupen i huset där han nyss fått en träningslägenhet hade han ingen aning om hur stor betydelse katten skulle få i hans liv. James levde ur hand i mun på Londons gator och det sista han behövde var ett husdjur.

Extra info for 1914

Example text

Elocutio (formulera): att hitta stilnivån och lämpligt språkbruk. Memoria (memorera): att komma ihåg vad man ska säga. Actio (agera) allt det som har med framförandet att göra Feedbacktio (eftertanke) att tänka igenom och lära sig av sina framgångar (och eventuella tillkortakommanden). RETORIK FÖR LÄRARE 53 RETORISKA REDSKAP OCH ANNAT S K O J Intellectio - att fundera. En teoretisk utgångspunkt för retorik som konst och vetenskap är som sagt att vi väljer språk. Det är både en välsignelse och en förbannelse.

Man behöver också en kurs när man väl är uppe i luften. Det är själva dispositionen. Och till sist behöver man en bergsäker landning eller avslutning, med alla hjul i banan och en kort inbromsning. En lektionsplanering följer samma princip. Den - retoriska dispositionen ser i korthet ut så här: Inledning (exordium) Bakgrund, berättelse, fakta (narratio) Tes, förslag, budskap (propositio) Argument och motargument (confirmatio och refutatio) - Avslutning (peroratio) RETORIK FÖR LÄRARE 61 RETORISKA REDSKAP OCH ANNAT SKOJ Inledning Inledningen ska enligt Cicero fylla tre funktioner.

De vickar huvudet åt sidan, något som kan vara klart störande. Jag höll en gång ett litet föredrag om den svenska gymnasieskolan för ett antal gymnasielärare i Varanasi; det var svårt att inte komma av sig när de stod och vickade på huvudet. Efter ganska lång fundering har jag kommit fram till att den rörelsen kan betyda ungefär "Du kan fortsätta tala, jag lyssnar". Något kroppsspråk med den betydelsen saknar vi. ". Studenter har berättat att tibetaner kan peka med tungan. Greker kan använda en gest som för oss skulle betyda 'gå härifrån', med betydelsen 'kom'.

Download PDF sample

Rated 4.21 of 5 – based on 14 votes